தமிழ் கூற்றுவன் யின் அர்த்தம்

கூற்றுவன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    யமன்.