தமிழ் கூழை யின் அர்த்தம்

கூழை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு குட்டை.

    ‘ஆள் கூழையாக இருக்கிறான்’
    ‘கூழை மாடு’