தமிழ் கூவக்கட்டு யின் அர்த்தம்

கூவக்கட்டு

(கூவாக்கட்டு)

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அம்மைக்கட்டு; பொன்னுக்குவீங்கி.