தமிழ் கெண்டைக்கால் யின் அர்த்தம்

கெண்டைக்கால்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முழங்காலின் பின் பகுதி.

  • 2

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கணுக்கால்.