தமிழ் கொட்டான் யின் அர்த்தம்

கொட்டான்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு சிறிய ஓலைப் பெட்டி.