தமிழ் கொடிக்கால் யின் அர்த்தம்

கொடிக்கால்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வெற்றிலைக் கொடி பயிரிடும் தோட்டம்.