தமிழ் கொடுங்கோன்மை யின் அர்த்தம்

கொடுங்கோன்மை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு கொடுங்கோல் நிலை; அராஜகம்.