தமிழ் கொடுவாள் யின் அர்த்தம்

கொடுவாள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கொக்கிபோல் வளைந்திருக்கும் நுனி உடைய அரிவாள்.