தமிழ் கொத்தனார் யின் அர்த்தம்

கொத்தனார்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கட்டடம் கட்டும் வேலை செய்பவர்.