தமிழ் கொத்துமல்லி யின் அர்த்தம்

கொத்துமல்லி

பெயர்ச்சொல்