தமிழ் கொத்துரொட்டி யின் அர்த்தம்

கொத்துரொட்டி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (இறைச்சி சேர்த்துத் தயாரிக்கும்) கொத்து பரோட்டா.