தமிழ் கொப்பி யின் அர்த்தம்

கொப்பி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு குறிப்பேடு; நோட்டு.

    ‘நாற்பது தாள் கொப்பி மூன்று வாங்க வேண்டும்’