தமிழ் கொப்பூழ் யின் அர்த்தம்

கொப்பூழ்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தொப்புள்.