தமிழ் கொம்பறை யின் அர்த்தம்

கொம்பறை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நெல் கொட்டி வைக்கும் அறை.