தமிழ் கொலைக்களம் யின் அர்த்தம்

கொலைக்களம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (முற்காலத்தில் அரசர் ஆணைப்படி) கொலைத் தண்டனையை நிறைவேற்றும் இடம்.