தமிழ் கொள்ளி யின் அர்த்தம்

கொள்ளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நெருப்பு.