தமிழ் கொள்ளிவாய்ப் பிசாசு யின் அர்த்தம்

கொள்ளிவாய்ப் பிசாசு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வாயில் நெருப்பை உடையதாக நம்பப்படும் பிசாசு.