தமிழ் கொழுந்தியாள் யின் அர்த்தம்

கொழுந்தியாள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மனைவியின் சகோதரி.