தமிழ் கேள்விப்பத்திரம் யின் அர்த்தம்

கேள்விப்பத்திரம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிக்கை.