தமிழ் கோட்டான் யின் அர்த்தம்

கோட்டான்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கூகை.

    ‘கோட்டான் அலறுவதைக் கேட்டால் எனக்குப் பயமாக இருக்கும்’