தமிழ் கோடீஸ்வரி யின் அர்த்தம்

கோடீஸ்வரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கோடிக் கணக்கில் சொத்து உள்ளவள்; மிகப் பெரும் பணக்காரி.