தமிழ் கோணங்கி யின் அர்த்தம்

கோணங்கி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தன் அங்க அசைவுகளால் சிரிக்க வைப்பவர்; கோமாளி.