தமிழ் கோணத்திசை யின் அர்த்தம்

கோணத்திசை

பெயர்ச்சொல்

கணிதம்
  • 1

    கணிதம்
    இரண்டு திசைகளுக்கு இடைப்பட்ட திசை.