தமிழ் கோணி ஊசி யின் அர்த்தம்

கோணி ஊசி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கோணி தைக்க உதவும்) தடித்த நீளமான இரும்பு ஊசி.