தமிழ் கோதானம் யின் அர்த்தம்

கோதானம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சடங்கின் ஒரு பகுதியாக) பசுவைத் தானமாகத் தருதல்.