தமிழ் கைச்சாத்து யின் அர்த்தம்

கைச்சாத்து

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கையொப்பம்.