தமிழ் கையெழுத்து யின் அர்த்தம்

கையெழுத்து

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தன் அடையாளமாக ஒருவர் ஒரே மாதிரி எழுதும் தன் பெயர்.

    ‘கடிதத்தில் கையெழுத்துப் போட்டிருப்பது யார்?’

  • 2

    (ஒருவர்) தான் அறிந்த மொழியைக் கையால் எழுதும் விதம்.

    ‘அவனுடைய கையெழுத்து குண்டுகுண்டாகப் பார்க்க அழகாக இருக்கும்’