தமிழ் கைலேஞ்சி யின் அர்த்தம்

கைலேஞ்சி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கைக்குட்டை.