தமிழ் கைவந்த கலை யின் அர்த்தம்

கைவந்த கலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஒருவருக்கு இருக்கும் திறமை காரணமாக) மிகவும் எளிதாகச் செய்யக்கூடியது.

    ‘பேச்சால் பிறரை மயக்கிவிடுவது அவனுக்குக் கைவந்த கலை’
    ‘காக்காய் பிடிப்பது உனக்குக் கைவந்த கலைதானே?’