தமிழ் சீ யின் அர்த்தம்

சீ

இடைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு வெறுப்பு, கோபம், அருவருப்பு முதலியவற்றை வெளிப்படுத்தப் பயன்படுத்தும் இடைச்சொல்.

    ‘சீ! இப்படியும் ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமா?’
    ‘சீ! இனிமேல் என் முகத்தில் விழிக்காதே’