தமிழ் சக்கைச்சி யின் அர்த்தம்

சக்கைச்சி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு குண்டாக இருக்கும் பெண்.

    ‘அந்தப் பையனுடன் நிற்கும் சக்கைச்சி யார்?’