தமிழ் சீசா யின் அர்த்தம்

சீசா

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (கண்ணாடி) புட்டி.