தமிழ் சட்டத்தரணி யின் அர்த்தம்

சட்டத்தரணி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வழக்கறிஞர்.