தமிழ் சீதேவி யின் அர்த்தம்

சீதேவி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அதிர்ஷ்டத்தை வழங்குவதாகக் கருதும் பெண் தெய்வம்.