தமிழ் சந்தானபாக்கியம் யின் அர்த்தம்

சந்தானபாக்கியம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு குழந்தையைப் பெற்றிருக்கும் நற்பேறு.