தமிழ் சந்தேகப்படு யின் அர்த்தம்

சந்தேகப்படு

வினைச்சொல்-பட, -பட்டு

 • 1

  (ஒருவரின் பேச்சு, செயல், நடத்தை அல்லது ஒரு நிகழ்வு போன்றவைபற்றி) சந்தேகித்தல்.

  ‘பணத்தை வேலைக்காரிதான் திருடியிருப்பாள் என்று சந்தேகப்படுவது சரியல்ல’
  ‘நண்பன்மீது அனாவசியமாகச் சந்தேகப்பட்டுவிட்டேன்’

 • 2

  (செய்த செயலைப் பற்றி அல்லது அறிந்த ஒன்றைப் பற்றி ஞாபகக் குறைவினால்) உறுதியாகக் கூற முடியாத நிலையில் இருத்தல்.

  ‘பணத்தைப் பையில்தான் வைத்தேனா என்று சந்தேகப்பட்டுப் பையைத் திறந்து பார்த்தேன்’
  ‘எதிரில் வருபவர் எங்கள் ஊரைச் சேர்ந்தவரோ என்று சந்தேகப்பட்டு உற்றுப் பார்த்தேன்’