தமிழ் சந்நிதானம் யின் அர்த்தம்

சந்நிதானம்

பெயர்ச்சொல்