தமிழ் சந்தம் யின் அர்த்தம்

சந்தம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (செய்யுளில், பாட்டில்) தாள கதியைத் தோற்றுவிக்கும் ஓசை நயம்.