தமிழ் சன்மார்க்கம் யின் அர்த்தம்

சன்மார்க்கம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஞானத்தைப் பெறுவதற்கான) நல்ல நெறி.