தமிழ் சனிமூலை யின் அர்த்தம்

சனிமூலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வடகிழக்கு மூலை.