தமிழ் சப்பட்டை யின் அர்த்தம்

சப்பட்டை

பெயர்ச்சொல்-ஆன

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு சப்பை.