தமிழ் சமையல் குறிப்பு யின் அர்த்தம்

சமையல் குறிப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குறிப்பிட்ட உணவைத் தயாரிப்பதற்கு ஏற்ற செய்முறை விளக்கம்.