தமிழ் சமையல் சோடா யின் அர்த்தம்

சமையல் சோடா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சமையலில் பருப்பு முதலியவற்றை) வேகவைப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் ஒரு வகை வேதி உப்பு; சோடா உப்பு.