தமிழ் சீமையெண்ணெய் யின் அர்த்தம்

சீமையெண்ணெய்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு மண்ணெண்ணெய்.