தமிழ் சீர்கேடு யின் அர்த்தம்

சீர்கேடு

பெயர்ச்சொல்-ஆன

  • 1

    ஒழுங்கு குலைந்த நிலைமை.

    ‘நிர்வாகச் சீர்கேடுகள்’
    ‘சமுதாயச் சீர்கேடுகள்’