தமிழ் சருவப்பானை யின் அர்த்தம்

சருவப்பானை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (வெண்கலம், செம்பு, அலுமினியம் போன்றவற்றால் ஆன) குண்டான்.