தமிழ் சல்லாபம் யின் அர்த்தம்

சல்லாபம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (காமத்தைத் தூண்டக் கூடிய) பேச்சு அல்லது செய்கை.