தமிழ் சவக்காலை யின் அர்த்தம்

சவக்காலை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மயானம்.

    ‘இந்தச் சவக்காலையில்தான் நண்பனைப் புதைத்தோம்’