தமிழ் சவர்க்காரம் யின் அர்த்தம்

சவர்க்காரம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சவுக்காரம்.