தமிழ் சீவான்மா யின் அர்த்தம்

சீவான்மா

பெயர்ச்சொல்

தத்துவம்
  • 1

    தத்துவம்
    ஜீவாத்துமா.